Únor 2009

dyňa pre krásu

27. února 2009 v 16:14 | ivinka73 |  halloweenove dyňa
Niečo pre krásu

Dyňa obsahuje veľa draslíku , ktorý je nutný k udržaniu správnej rovnováhy látok v tele . Pomáha likvidovať otoky a reaguje vylučovaním vody z organizmu .

dyňová polievka

27. února 2009 v 16:08 | ivinka73 |  halloweenove dyňa
Dyňová polievka na halloweenovú párty

Budeš potrebovať 1kg dyňovej dužiny a 1kg olúpaných zemiakov . Dyňu aj zemiaky nakrájaj nadrobno , daj do hrnca a zalej šálkou vody . Zeleninu po uvarení ( asi za hodinu ) ešte rozmačkaj . Nakoniec stačí pridať pol poháru smotany , okoreniť a osoliť . Mňam !

dyňové osvietenie

27. února 2009 v 16:07 | ivinka73 |  halloweenove dyňa
Dyňové osvietenie

Stáva sa ti často , že na niečo dlho myslíš a nemôžeš prísť na správne riešenie ? A odrazu ťa niečo osvieti . Vďaka halloweenovej lucerne z dyne môžeš svoj intelekt dodatočne podporiť . Intenzívne pozoruj svetlo a potom na malý papierik napíš dátum . To bude deň , kedy odhalíš pravdu !

deň hrôzy

27. února 2009 v 16:06 | ivinka73 |  halloweenove dyňa
Deň hrôzy

Na počiatku dnešného Halloweenu bol keltský sviatok Samhian , ktorý slávili v Írsku už pred začiatkom nášho letopočtu . Pre starých Írov bol 31. októbra deň stretnutia leta ( čiže síl života ) so zimou ( symbolizujúcou umieranie ) . Hranica zrodenie a smrti bola toho dňa zvláštne výrazná . Prezliekaním za duchov sa ľudia pokúšali oklamať zomrelých , ktorí v tejto chvíli často prichádzali na zem .
Aj po tom , čo sa Írsko stalo kresťanskou zemou , tradícia zostala živá . O to viac , že predchádza katolíckemu sviatku Všetkých svätých , ktorý pripadá na 1. november . Keltský Samhain sa postupne zmenil v " All Hallows Evening " - večer svätých . Emigrujúci Írovia previezli túto tradíciu aj za oceán , kde halloween získal súčasnú podobu .

povesť dyne

27. února 2009 v 16:05 | ivinka73 |  halloweenove dyňa
Halloweenové dyne

Podľa povesti zapredal jeden kovár menom Jack O lanter svoju dušu diablovi , aby sa mohol stať ozajstným mistrom v konaní koňských podkov . Po smrti ho nepustili do neba . Keď potom samotný blúdil peklom , diabol mu do každej ruky strčil žhavý uhol . Popálený Jack behal dokolečka a nakoniec vymačkal uhlie do cukrových riep , ktoré sčervenali , a tak sa z nich staly dyne . Všetko sa údajne odohralo v Amerike . Dyňa má chrániť pred zlými duchmi , ale predovšetkým dobre vyzerá !!!

je čas na pivo

22. února 2009 v 16:02 | ivinka73 |  sranda

Tuli tuli

20. února 2009 v 10:51 | ivinka73 |  sranda
TELEBLBíS

Výroba piva

20. února 2009 v 10:46 | ivinka73 |  pivo
Čištění a třídění ječmene - sladovnický ječmen je při dodání třeba zvážit, zbavit nežádoucích příměsí a roztřídit podle velikosti zrna. Třídění zrna podle velikosti zrn probíhá na soustavě sít. Takto vznikají tři frakce:
- zrna o velikosti větší než 2,5 mm tzv.
prima
- zrna o velikosti 2,2 - 2,5 mm tzv.
sekunda
- zrna, která propadnou sítem s oky o
průměru 2,2 mm tzv. zadina - k
výrobě piva se nepoužívá, jedná se o
odpad
Po vytřídění je nutné zrno uskladnit v silech po dobu nejméně šesti týdnů, v této době se odbourají látky, které brání zrnu v klíčení.

Máčení - takto odleželý ječmen se máčí v namáčecích náduvnících, kdy dochází k dodání vody potřebné ke klíčení, tento proces trvá dva dny.
Klíčení probíhá na hromadách ve vrstvě asi 80 cm, při teplotě cca 14°C, po dobu 5 - 7 dní. Během klíčení jsou hromady dvakrát denně obraceny, tím je dodáno dostatečné množství vzduchu pro klíčení a zabraňuje se tak srůstání klíčících obilek. Výsledným produktem klíčení je tzv. zelený slad.
Hvozdění - zelený slad je dopraven na hvozd, což je sušárna, ve které se slad zbaví vody dodané pro klíčení, tím se zastaví proces klíčení, poté při poměrné vysoké teplotě vzniká charakter hotového sladu, obzvláště jeho barva - pro světlý slad plzeňského typu je charakteristické, že teploty při hvozdění nepřesahují 82°C.
Odkličování a drcení - slad po hvozdění se zbaví sladových klíčků, které jsou pro další zpracování bezcenné. Odklíčený slad se chladí a je dopravován do sil, kde se nechává šest týdnů odležet, před vlastním zpracováním.

Vaření piva
Odleželý slad se zbaví prachových podílů a rozdrtí se na sladový šrot. V průběhu vystírání je sladový šrot dokonale rozmíchán s vystírací vodou. Vzniklá směs tzv. rmut je postupně zahřívána na technologicky významné teploty - 52°C, 63°C a 75°C, tyto teploty jsou optimální pro působení enzymů, které mění především škroby a bílkoviny na zkvasitelné jednoduché cukry, dextriny a polypeptidy. Proces vystírání a rmutování probíhá ve rmutovystírací pánvi, což je nádoba z nerezové oceli, vytápěná parou a vybavená výkonným míchadlem. Celý proces vystírání a rmutování trvá čtyři hodiny. V tomto procesu vznikla sladina, kterou je nutno přefiltrovat na sladinovém filtru, nerozpuštěným částem se říká mláto a je to odpad vznikající při výrobě piva.

Sladina se dále vaří s chmelovými preparáty a dochází k převedení hořkých chmelových látek do roztoku, dále k upravení koncentrace odpařením části vody. Výsledným produktem chmelovaru je mladina. Tento proces probíhá na zařízení, kterému se říká mladinová pánev, jedná se o nerezovou nádobu vybavenou teplosměnnými plochami a vytápěnou parou.

Při chlazení mladiny je třeba odseparovat tzv. hořké kaly, které vznikly při chmelovaru. Toto probíhá ve vířivé kádi, kde se kaly usadí na dno, odtud je mladina odčerpávána a ochlazována na zákvasnou teplotu 8 - 10°C. Kvašení piva
Hlavní kvašení piva probíhá v prostorách, které se nazývají spilka. Kvašení probíhá v kvasných tancích, opatřených duplikátory s přívodem studené vody pro řízené chlazení kvasící mladiny. Tanky jsou plněny zchlazenou mladinou, v průběhu plnění je mladina provzdušněna sterilním vzduchem a jsou do ní přidány pivovarské kvasnice. Proces hlavního kvašení trvá 5 - 7 dní podle stupňovitosti vyráběného piva a v jeho průběhu se udržuje maximální teplota kvasící mladiny na 11°C. Po ukončení kvašení se obsah tanku zchladí na 5 - 7°C a mladé pivo je sesudováno do ležáckého sklepa Dokvašování piva
Dokvašování a zrání piva probíhá v ležáckém sklepě. Sklep je vybaven ležáckými tanky, zabudovanými do chladících boxů, které jsou vzduchem chlazeny na teplotu 0 - 1°C. Kvasinky zkvašují i při nízké teplotě, vznikající oxid uhličitý se nejprve hromadí v prostorách nad pivem a vytváří přetlak, posléze se začíná vázat na bílkovinné složky piva a tím vytváří jeho charakteristický říz. Vznikající i již přítomné kalící částice klesají na dno tanku a tím se pivo čeří. Celý proces dokvašování a zrání trvá tři týdny.

Po procesu dokvašení dochází k filtraci piva. V prvém kroku jsou z hotového piva odstraněny již existující kalící částice. Jako filtrační prostředek slouží křemelina - vyžíhané fragmenty skořápek pravěkých živočichů. Následuje stabilizační filtrace, při které jsou z piva odstraněny složky, které by mohly vytvořit zákal v budoucnu. Takto ošetřené pivo je před plněním do přetlačného tanku upraveno přídavkem odplyněné vody na požadovanou stupňovitost, případně je dosyceno oxidem uhličitým na požadovanou hodnotu. Stáčení piva
Prázdné lahve jsou umývány 2% horkým roztokem hydroxidu sodného, láhve jsou dokonale očištěny zvenku i zevnitř, mytí je ukončeno oplachem studenou pitnou vodou. Inspekční zařízení kontroluje kvalitu mytí a vyřadí lahve nedokonale vyčištěné nebo mechanicky poškozené. V plnícím monobloku jsou lahve nejprve předplněny oxidem uhličitým, který chrání pivo před stykem se vzdušným kyslíkem a tím příznivě ovlivňuje trvanlivost piva. Následně jsou lahve naplněny pivem, uzavřeny korunkou a prochází automatickou kontrolou plnosti. Nedostatečně naplněné lahve jsou vyřazeny. Na lepičce etiket jsou naplněné lahve opatřeny etiketami a označeny datem plnění. Poté jsou ukládány do přepravek nebo kartonů.

Svezené sudy jsou umývány zvenku pomocí kartáčů a horké vody, zevnitř se umývají 2% horkým roztokem hydroxidu sodného a 1% kyselinou dusičnou. Mytí je ukončeno horkou pitnou vodou a sterilizací parou o teplotě 130°C. Následně je sud předplněn oxidem uhličitým a naplněn předem zpasterizovaným pivem. Naplněné sudy procházejí váhou a nedostatečně naplněné sudy jsou vyřazeny. Plnící otvor se ošetří dezinfekčním roztokem a nasadí se ochraná krytka s datem naplnění.

infekčne choroby

19. února 2009 v 19:33 | ivinka73 |  choroby
VŠEOBECNE O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH
Infekčné čiže prenosné choroby boli oddávna postrachom ľudstva, pretože sa vyskytovali masovo a spôsobovali veľké straty na životoch. Epidémie moru, cholery, týfusu, paratýfusu či kiahní neraz zdecimovali obyvateľstvo postihnutých oblastí. Človek bol proti nim prakticky bezmocný až do obdobia rozvoja mikrobiológie, ktorá umožnila poznať hlavnú príčinu infekčných chorôb - choroboplodné zárodky (baktérie, vírusy, ale i huby a cudzopasné červy). Poznanie pôvodcov infekčných chorôb a zákonitostí ich života v prírode umožnilo vypracovať protiepidemícké opatrenia proti ich šíreniu a hľadať účinné spôsoby liečby.Poznanie, že jedinec, ktorý prekoná infekčnú chorobu, stáva sa odolným (imúnnym) proti opakovanému ochoreniu na tú istú chorobu, viedlo napokon k umelému vyvolaniu imunity očkovaním a k použitiu protilátok obsiahnutých v sére imúnnych ľudí proti choroboplodným zárodkom alebo ich jedom (toxínom) na kratšie trvajúcu ochranu pred niektorými infekčnými chorobami alebo na ich liečbu. Významným medzníkom v liečbe infekčných chorôb bol Flemingov objav penicilínu.

Využitie týchto poznatkov spolu so zvyšovaním hygienickej úrovne obyvateľstva spôsobilo zníženie výskytu infekčných chorôb a teda aj podstatný pokles úmrtnosti na tieto choroby. Tzv. klasické infekčné choroby (brušný týfus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna) sú dnes už zriedkavé, alebo takmer vymizli. Niektorých je podstatne menej a prebiehajú miernejšie, napríklad šarlach a úplavica. Iné však ostávajú problémom a s ďalšími sa lekári stretávajú častejšie. Je to salmonelóza a niektoré ochorenia prenosné zo zvierat na človeka (antropozoonózy). Naďalej sú dosť rozšírené viaceré vírusové nákazy (chrípka, infekčný zápal pečene) a črevné parazitárne choroby.

Okrem infekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú u nás, môžeme sa stretnúť aj s tzv. tropickými či exotickými infekčnými ochoreniami. Infekčné choroby vyvolávajú choroboplodné zárodky(vírusy, baktérie a iné parazity). Ich prameňom sú chorí ľudia alebo zvieratá, ale aj zdraví nositelia choroboplodných zárodkov. Na človeka sa môžu preniesť prostredníctvom predmetov, potravy,vody, nakazenými slinami, stolicou, močom, sekrétom z rany atď. Do ľudského organizmu sa môžu dostať cez tráviaci trakt (aíimentárne nákazy), dýchacie cesty (respiračné nákazy) alebo ich hmyz pri poštípaní zanesie priamo do krvi (transmístvne nákazy). Ochorenie nevznikne hneď, ale až po určitom tlecom čase (inkubačný čas). Po ústupe horúčky a iných symptómov nastáva rekonvalescencia, ktorú zväčša charakterizuje získaná imunita proti prekonanému ochoreniu.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝSKYTE INFEKČNEJ CHOROBY?
Chorý s prenosnou chorobou sa musí izolovať, aby sa obmedzilo ďalšie šírenie nákazy, a to podľa závažnosti ochorenia buď v infekčnom oddelení nemocnice, alebo doma. Doma sa izolujú chorí s bežnými infekčnými chorobami {osýpky, ovčie kiahne, ružienka, čierny kašeľ, chrípka a pod).
Infekcia organizmu choroboplodnými zárodkami sa môže prejaviť prvými chorobnými príznakmi už po niekoľkých hodinách (botulízmus, salmonelóza), inokedy po niekoľkých dňoch (väčšina infekčných chorôb), niekedy po niekoľkých týždňoch či mesiacoch, ba pri malomocenstve až po rokoch. osýpky - 8-21 dní zápal príušníc (mumps) - 10-23 dní záškrt (diftéria) - 2-5 dní

VÍRUSOVÉ OCHORENIA
Skupina vírusových infekcií zahrnuje epidemický zápal príušných žliaz, osýpky, detskú obrnu, infekčnú nádchu, slintačku a krívačku, zápaly mozgu, žltú horúčku, chrípku, ružienku, besnotu, pásový opar a ovčie kiahne, pravé kiahne, vírusový zápal mozgových plien, vírusovú hepatitídu, infekčnú mononukleózu, škvrnitý týfus, horúčku Q a syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS).

INFEKČNÁ NÁDCHA
Je to vírusové ochorenie, pri ktorom vzniká zápal nosovej sliznice. Prenos z chorého človeka sa uskutočňuje vzdušnou cestou (najmä pri kýchaní), a to kvapôčkami výlučkov z nosa a úst. Infekčná nádcha sa však môže preniesť aj vreckovkami, príbormi a inými predmetmi. Ochorenie je veľmi časté, pretože prekonaná infekčná nádcha zanecháva len krátku imunitu. Vyskytuje sa najmä v chladných mesiacoch. Prejavuje sa pálením a svrbením v nose, hrdle, kýchaním a zvýšenou vodovitou, neskôr hustejšou sekréciou z nosa. Postihnutí často slzia a zhorší sa im sluch. Infekčná nádcha sa môže skomplikovať pridruženou bakteriálnou infekciou v podobe hnisavých zápalov postranných dutín alebo zápalom stredného ucha (najmä u malých detí). Nekomplikované ochorenie doznieva po 3-4 dňoch.

CHRÍPKA
Jedným z infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú vo veľkých epidémiách až pandémiách je chrípka. Spôsobuje ju niekoľko typov vírusov (A, B, C), z ktorých vírus A má viac podskupín. Chrípka sa vyskytuje v podobe epidémií, najmä v chladných zimných a v prvých jarných mesiacoch, zriedkavejšie aj v iných obdobiach. Prameňom nákazy je chorý človek a prenos sa uskutočňuje pri úzkom styku vylučovanými kvapôčkami a inými predmetmi znečistenými hlienom z nosohltana. Sklon na komplikácie rastie u pacientov, ktorí chrípku "prechodia".

Chrípka je ochorenie, ktoré sa môže zakrátko rozšíriť na rozľahlé oblasti, pričom môže ochorieť aj vyše 30 percent obyvateľstva, čo má nielen zdravotnícky, ale aj veľký ekonomický dosah. Preto má prevencia mimoriadny význam. Veľké úsilie sa vynakladá na zamedzenie epidémií očkovaním. Ak sa podarí zavčasu pripraviť očkovaciu látku účinnú proti tomu typu vírusu, ktorý práve spôsobuje epidémiu, možno očkovaním podstatne znížiť chorobnosť. Chorí a ich spolubývajúci musia dodržiavať hygienické zásady, ako je umývanie rúk, používanie osobitných uterákov, príborov a pod.
Ochrana proti chrípke sa riadi všeobecnými hygienickými zásadami platnými aj pre iné nákazy dýchacích ciest. Ide najmä o používanie vreckovky, umývanie rúk, časté vetranie miestnosti, zvyšovanie celkovej odolnosti športom a otužovanie. Do úvahy prichádza aj ochranné očkovanie proti niektorým typom vírusov.

vírus chrípky
BESNOTA
Besnota už oddávna vyvoláva v ľuďoch pochopiteľné obavy z ťažkého a ešte donedávna vždy smrteľného priebehu. Veď až v ostatných rokoch sa podarilo s využitím najmodernejších výdobytkov medicíny zachrániť človeka, ktorý sa nakazil besnotou; predtým bývali všetky pokusy márne.

INFEKČNÁ MONONUKLEÓZA
Je to ochorenie vírusového pôvodu, vyvolané vírusom Epsteina -Barrovej (EBV). Postihuje obyčajne deti a mladistvých. Prenáša sa zväčša slinami (prí bozkávaní). Prejavuje sa hnisavým zápalom mandlí a nápadným zdurením lymfatických uzlín, najmä pod sánkou, na krku či záhlaví, atypickými zmenami v krvnom obrze. Niekedy postihuje aj pečeň (zožltne pritom pokožka) alebo mozgové pleny. Liečenie závisí od formy ochorenia, no Špecifický liek dosiaľ nie je známy. V prevencii je dôležitá osobná hygiena a zvýšená opatrnosť pri styku s ľuďmi trpiacimi na angínu. V prípade ochorenia nie je potrebná izolácia v nemocnici.

ŠKVRNITÝ TÝFUS
Stafylokoková infekcia kože. Je to ťažké infekčné ochorenie charakterizované vysokou horúčkou, bolesťou hlavy a škvrnitými pupencami. Vyskytoval sa oddávna najmä u ľudí, ktorí žili v zlých sociálnych a hygienických pomeroch a v období vojen. Tak to bolo aj za druhej svetovej vojny a v povojnových rokoch. Vyskytoval sa najmä v táboroch, kde si vyžiadal veľké obete na životoch medzi väzňami. prenáša ho na človeka voš šatová, zriedka hlavová.
kolónie zlatého stafylokoka

VÍRUS ZÍSKANEJ IMUNITNEJ NEDOSTATOČNOSTI (AIDS)
AIDS je prenosnén ochorenie, ktorého pôvodcom sú vírusy, označované ako HIV. Ničia predovšetkým bunky dôležité pre obranu organizmu proti infekcii a nádorom. Od prenesenia nákazy do vzniku AIDS u infikovanej osoby môže uplynúť pol roka, ale aj 10 i viac rokov. V tomto období sa nemusia prejaviť príznaky choroby, nakazená osoba je však prameňom nákazy ako nosič. Príznakmi sú horúčka, hnačky, chudnutie, kožné a sliznicové zmeny, úbytok červených krviniek, lymfocytov a krvných doštičiek a ďalšie zmeny ukazuje na pokračujúcu imunitnú nedostatočnosť. Takéto zmeny už ukazujú na hroziaci AIDS.

Plne rozvinutý AIDS okrem spomenutých príznakov sprevádzajú infekcie. Vyvolávajú ich choroboplodné zárodky (prvoky, baktérie, vírusy), ktoré u jedinca s neporušenou obranyschopnosťou nevyvolajú vážnejšie ochorenie. Pacienti s AIDS zväčša v priebehu 8 až 14 mesiacov na oportúnne infekcie zomierajú. V našich podmienkach to býva najčastejšie zápal pľúc. Sám pôvodca AIDS vyvolá poškodenie mozgu, prejavujúce sa poruchou pamäti, pohybu, zmeny osobnosti a ďalšími poruchami (HIV demencia).

Každé druhé dieťa narodené matke infikovanej HIV ochorie na AIDS, ktorý prebieha rýchlejšie ako u dospelých. Okrem toho ho často sprevádza zaostávanie duševného vývoja dieťaťa.
Dosiaľ sa nepodarilo vyrobiť vhodnú očkovaciu látku, preto je potrebné šíreniu AIDS zabraňovať predovšetkým preventívnymi opatreniami, ktoré sú podobné ako proti vírusovej hepatitíde typu B a pohlavným chorobám.
BAKTERIÁLNE NÁKAZY
AIDS
STAFYLOKOKOVÉ INFEKCIE
Sú to veľmi časté ochorenia, lebo ich pôvodcovia (stafylokoky) sú značne rozšírení a pomerne odolní proti liekom, a. dezinfekčným prostriedkom. Prameňom stafylokokov je chorý človek alebo bacilonosič, ktorý ich môže prenášať na sliznici a v ústach. Najmä v nemocniciach sa môžu vyskytnúť mikróby, ktoré sú odolnejšie proti liekom. Stafylokoky sa prenášajú kvapôckovou infekciou pri priamom styku s človekom, kontaminovanými predmetmi , prachom, hnisom, infikovaným jedlom a pod. Ich vstupnou bránou môžu byť dýchacie cesty, tráviaca rúra, pohlavné a močové ústroje, koža i sliznice.

STREPTOKOKOVÉ INFEKCIE
Streptokokové nákazy patria popri stafylokokových k najčastejším ľudským nákazám. Streptokoky sa rozdeľujú na veľký počet skupín, z ktorých je pre človeka najnebezpečnejšia skupina A-streptokokov, ktorá obsahuje vyše 50 typov. Zdrojom nákazy môže byť chorý človek, ktorý má choroboplodné zárodky na slizniciach horných dýchacích ciest, najmä v nose. Môžu sa nachádzať aj na koži. Prameňom niektorých streptokokov sú aj zvieratá. Streptokoky sú medzi ľuďmi veľmi rozšírené, takže ich možno dokázať i na slizniciach zdravých ľudí. Streptokokové nákazy sa šíria najmä tam, kde je pohromade viac ľudí, teda v jasliach, školách, ozdravovniach, v armáde a pod. Klinické prejavy sú veľmi pestré. Medzi najdôležitejšie streptokokové nákazy patrí šarlach, streptokokové angína a ruža.

SALMONELOVÉ INFEKCIE
streptokoky
SALMONELÓZA
Ide o dosť časté ochorenie, vyskytujúce sa u nás najmä v lete a na sklonku leta. Zaraďuje sa do veľkej skupiny otráv (toxikoinfekcie). Zapríčiňuje ju chybná potrava infikovaná salmonelami, prípadne aj iné mikróby. Salmonely môžu účinkovať už počas života zvieraťa, ktoré je choré na salmonelózu, ale môže nastať i dodatočná kontaminácia mäsa či iných výrobkov salmonelami. Najčastejšie ide o jedlá, ktoré sa pripravujú na studeno (šaláty, majonézy, krémy a zmrzliny). Mimoriadne nebezpečné je používanie kačacích vajec pri príprave takýchto jedál. Ochorenie sa prejaví už o niekoľko hodín, zriedka 1-2 dni po zjedení takejto potravy, a to nevoľnosťou, vracaním a hnačkami. Následkom veľkých strát vody vzniká vysušenie organizmu. To vyvoláva poruchy obehu, čo v týchto ťažkých (na šťastie však zriedkavých) prípadoch môže byť osudné. V prevencii je dôležitá správna tepelná príprava potravín, zamedzenie prístupu hlodavcom k potravinám a ďalšie veterinárne opatrenia..

CHOLERA
Je to črevné infekčné ochorenie spôsobené baktériami. Vyskytuje sa najmä v Indii, ázijských a niektorých afrických krajinách. V minulosti boli časté epidémie i v Európe, no v ostatnom čase súbežne s rozširovaním stykov s rozvojovými krajinami znovu badať prenikanie cholery do európskych krajín. Prameňom pôvodcu cholery sú chorí ľudia alebo bacilonosičí, pričom však nosičstvo trvá zväčša len krátky čas po uzdravení.

TOXOPLAZMÓZA
Pôvodcom tejto antropozoonózy je Toxopíasma gondi - parazit rozšírený medzi hlodavcami a inými zvieratami i vtákmi. Človek sa môže nakaziť najmä od mačky, ktorá vylučuje stolicou pohlavnú formu parazita, ďalej od psa, králika či iných zvierat, no aj pri jedení alebo ochutnávaní surového mäsa. Tehotnej žene môže prejsť nákaza cez placentu na plod. Liečba toxoplazmózy nie je dosiaľ spoľahlivo vyriešená. Skúšajú sa viaceré chemoterapeutiká. Naše znalosti o spôsobe šírenia uvedenej choroby sú neúplné, a preto treba dôsledne dodržiavať aspoň všeobecné hygienické zásady pri styku so zvieratami, najmä s mačkami (nehrať sa s nimi, spaľovať ich výkaly). Neoddá sa jesť, ba ani ochutnávať surové mäso (napr. tatárske bifteky). Pred nákazou sa musia chrániť predovšetkým gravidné ženy.

CHOROBY VYVOLANÉ CUDZOPASNÝMI ŽIVOČÍCHMI
MOR
Mor patrí medzi tzv. karanténne ochorenia, ktoré sa dosiaľ vyskytujú v niektorých Štátoch Ázie a Ameriky. V minulosti v podobe epidémií postihoval celé svetadiely vrátane Európy. Prameňom pôvodcu moru sú potkany, medzi ktorými ich prenáša blcha (tá môže preniesť nákazu i na človeka). Pred objavením účinných antibiotík boli najmä pľúcne formy vždy smrteľné. V súčasnosti sú proti tejto nákaze naporúdzi účinné antibiotiká. V rámci prevencie sa dosiahli úspechy v oblastiach výskytu moru deratizáciou.

LEPRAmor
Lepra čiže malomocenstvo je dávno známe ťažké ochorenie, ktoré sa prejaví nervovými, kožnými, ale i celkovými poruchami so znetvorením častí tela. Lepra je rozšírená najmä v rozvojových štátoch Afriky, Strednej a Južnej Ameriky.

HUBOVÉ OCHORENIA -MYKÓZY
Okrem tzv. kožných mykóz stretávame sa aj so systémovými hubovými ochoreniami, ktoré postihujú aj vnútorné orgány. Niektoré sú značne rozšírené na celom svete (kozmopolitne).

CHOROBY VYVOLANÉ PRVOKMI
MALÁRIA
Malária je jednou z najrozšírenejších chorôb na svete. Vyskytuje sa predovšetkým v tropických a subtropických oblastiach medzi 45. stupňom severnej a 40. stupňom južnej šírky. Napriek plánovitému boju proti tejto chorobe, ktorý organizuje Svetová zdravotnícka organizácia, ešte aj v súčasnosti je ňou ohrozených asi 400 miliónov ľudí. U nás sa od roku 1964 vyskytuje len medzi jednotlivcami ako nákaza donesená z malarických oblastí. Pôvodcom malárie sú parazity (plazmódiá), z ktorých sú pre človeka nebezpečné štyri druhy. V liečbe sa používa chinín a viacero syntetických prípravkov.

Dôležitými prostriedkami proti rozširovaniu nákaz sú izolácia, karanténa, ničenie choroboplodných zárodkov - dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia.

izba kozmonauta

19. února 2009 v 16:17 | ivinka73 |  sranda
tak to je paráda

obrázky

19. února 2009 v 16:14 | ivinka73 |  vesmír

o vesmíre

19. února 2009 v 15:37 | ivinka73 |  vesmír
Vesmír
Mliečna dráha pozorovanie vlastnej Galaxie

Za jasnej noci môžeme na oblohe vidieť slabo svietiaci pás hviezd, ktorý sa tiahne cez celú oblohu. V dávnych dobách ľuďom tento pás pripomínal rozliate mlieko, a preto ho dodnes nazývame Mliečna dráha. Vo skutočnosti sa jedná o najbližšie špirálny rameno našej Galaxie, ktoré síce tvorí jednotlivé hviezdy, ale my vidíme ich svetlo zliate do mliečneho jasu. Kedy môžeme pozorovať Mliečnu dráhu

Na severnej pologuli je najlepší čas na pozorovanie Mliečnej dráhy v auguste až septembri. Nádherný pohľad na Mliečnu dráhu je tiež počas tmavej noci uprostred zimy. Na južnej pologuli je Mliečna dráha najnádhernejšia medzi októbrom a decembrom. Vtedy sa pás "rozliateho mlieka" tiahne cez celú oblohu.

Teória Veľkého Tresku
je Veľký tresk bol nepredstaviteľný úkaz, pri ktorom sa v akomsi výbuchu objavila hmota, až základom nášho vesmíru. Vedci predpokladajú, že k tomuto došlo viac ako 15 miliardami rokov a že pred ním nič neexistovalo. I sám čas začal bežať v okamihu Veľkého tresku. Zhruba pred 10 miliardami rokov po Veľkom tresku sa začala tvoriť slnečná sústava.

NAŠA SLNEČNÁ SÚSTAVA
Slnečnú sústavu tvorí Slnko a všetky telesá, ktoré okolo neho obiehajú: od planét a ich mesiacov až po kamene a ohromné množstvá prachu.
Slnko
Slnko je hviezda, hmotná guľa žhavých plynov. Svojou gravitačnou silou ovplyvňuje všetko okolo seba do vzdialenosti asi šesť miliárd kilometrov a núti bližšie telesa obiehať okolo seba.
Planéty
Najväčšími telesami obiehajúcimi okolo Slnka sú planéty. V našej slnečnej sústave je deväť planét a nedá sa predpokladať, že budú v našej sústave objavené ďalšie. Planéty obiehajú okolo Slnka po krivkách podobných kružnici, po obežných dráhach. Štyri planéty Slnku najbližšie označuje ako terestrické (podobné Zemi). Sú to malé, pevné, kamenné telesá -Merkur, Venuša, Zem, Mars. Veľké planéty
Planéty: Jupiter, Saturn, Uran a Neptún označujeme ako veľké. Sú tvorené plynom a kvapalinami a sú väčšie ako planéty terestrické. Pluto nepatrí ani do jednej skupiny planét.
Meteority
Malé kúsky kameňov pohybujúcich sa v slnečnej sústave nazývame meteority.

Keď sa tieto telieska dostanú do zemskej atmosféry, začnú horieť a vytvorí na oblohe jasná stopa zvaná meteor. Meteority dopadané označujeme ako meteority.
PLANETKY
Planétky sú telesá veľkosti podstatne menšie než planéty. Vznikli zo bieleho materiálu, z neho sa asi pred piatimi miliardami rokov vytvorila našu slnečná sústava. Presne ako planéty obiehajú i planétky okolo Slnka. Niektoré majú veľmi pretiahnuté obežné dráhy, ktoré im umožňujú hodne sa vzdialiť od Slnka. Ostatné obiehajú medzi planétami, väčšina sa ich pritom nedá v páse medzi Marsom a Jupiterom, ktorý nazývame pás asteroidov(planetek). Merkur
Merkur je zo všetkých planét našej slnečnej sústavy Slnku najbližšie. Obieha Slnko vo vzdialenosti približne 60 miliónov km.

Drobná planéta
V porovnaný s väčšinou planét slnečnej sústavy je Merkur malý. Jedine planéta Pluto je ešte menšia. Priemer Merkúru je 4878 km. Priemer Zeme je takmer trikrát väčší.

MEDZIPLANETÁRNE SONDY
Zatiaľ len jedna jediná medziplanetárna sonda smerovala k Merkúru. Bola to sonda Mariner 10, ktorá bola vypustená v roku 1973 v USA. Mariner 10 detailne zmapoval povrch Merkúru. Objavil, že planéta nemá vlastnú atmosféru, ani žiadnu vodu, takže by tam nemohol existovať život. Neúrodný, kamenitý povrch planéty je bohato pokrytý krátermi.

Horúci i Chladný Merkur je tak blízko k Slnku, že jeho teplota na dennej strane dosahuje až 427 stupňov Celzia, teda viac než štvornásobok variacej vody. Ale v noci teplota klesá až na -183 stupňov Celzia.
Niektoré kráteri na póloch Merkúru sú tak hlboké, že na ich dno nikdy slnečné lúče nedosiahnú, a preto sú extrémne chladné.
Pozorovanie Merkúru
Merkur môžeme na oblohe občas pozorovať hneď po západe alebo tesne pred východom Slnka. Nájdeme ho vždy nízko nad obzorom. Vyzerá ako biela, kľudne svietiaca hviezda. Vďaka jeho jasnosti môže byť pozorovaný i samým okom, ale najlepšieho uvidíme ďalekohľadom.
VENUŠA
Tato planéta je veľkosťou podobná Zemi. Obieha okolo Slnka vo vzdialenosti približne 110 miliónov km. Z jeho poväčšinou plochého povrchu vystupuje niekoľko oblastí, ktoré sa podobajú kontinentom na Zemi.

najčítanejšia kniha :)

19. února 2009 v 15:16 | ivinka73 |  sranda
toto je kniha roka !!!

Ed Hardy oblečenie

19. února 2009 v 15:09 | ivinka73 |  značkyEd hardy - obrazky

19. února 2009 v 13:15 | ivinka73 |  značky


obrazky barbie 2

19. února 2009 v 13:06 | ivinka73 |  Barbieobrázky barbie

19. února 2009 v 12:54 | ivinka73 |  Barbie

sms -vianočné

19. února 2009 v 12:39 | ivinka73 |  sms-ky
Na Mikuláša dostaneš lopatu. Že na čo? Aby si si mohol na Vianoce odpratať to hovno, čo dostaneš pod stromček.

Keď ti snehová vločka padne na noštek a ty pocítiš jej jemný božtek, usmej sa do neba,
veď vieš, že niekde tam som ja a myslím na teba. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK ŽELÁ....

Sane sa posrali, soby zmizli, čerti sú so šľapkami, v komíne som sa zasekol, členok som si vytkol... Tento rok nech roznáša darčeky iný debil. Váš Mikuláš.

Deti vidia Mikuláša, už je z nich len krv a kaša.

Aj tento rok budete mať sneh zadarmo.
Váš DEDO MRÁZ!!!

Túžobne sa na mňa pozeráš, o chvíľočku sa ma jemne dotkneš, potom ma zovrieš a začneš ma... rozbalovať. Tvoj vianočný darček.

Veľa štastia, pretože je krásne,
veľa zdravia, pretože je vzácne
a veľa lásky, pretože jej je málo.

Oheň v krbe tíško praská,
v srdciach vládne pokoj, láska.
Už sa stromček ligoce,
prajeme Vám krásne Vianoce.

Na vŕbovom prúti vtáčik šteboce, želám ti veselé Vianoce. Pod stromčekom darov dosti, kapra, čo má málo kostí. Na Silvestra fľašu štoku, veľa štastia v Novom roku!sms - motto

19. února 2009 v 12:37 | ivinka73 |  sms-ky
Poriadok je pre hlupákov. Inteligent sa v chaose vyzná.

Rýchlo mi podajte kladivo, mám v polievke muchu!

Na svete sú len tri druhy ľudí. Tí, ktorí vedia počítať a tí, ktorí nie.

Škola by ma najviac osvietila, keby horela.

Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče.

Peniaze sú vzduch, nemôžem bez nich dýchať!

Šťastie je ako ozvena. Ohlási sa ti,ale nepríde k tebe.

Pamätaj si, že aj tá najťažšia hodina má len 60 minút.

Smej sa a svet sa bude smiať s tebou, plač a svet sa bude smiať hlasnejšie.

Načo by sme sa mali smiať zo seba, keď si môžeme uťahovať z iných?

Aké krásne ticho by bolo na svete, keby ľudia hovorili iba to, čo vedia!

S Logikou zájdeš tak ďaleko od pravdy, že ju už nikdy nenájdeš!

Slová alkoholika: Hlad zapiješ, ale smäd nezaješ.

Každé ráno sa začína veľké dobrodružstvo zvané ŽIVOT.

Keď ťa raz strhne vír života a ty sa ocitneš sám v loďke na mori, nezúfaj, neplač, utri si slzy a zaber.

Práca je posledný zúfalý pokus ako získať peniaze.

Ako sa do internetu volá, tak sa z telefónneho účtu na konci mesiaca ozýva...

Kde pijú, pi. Kde jedia, jedz. Kde sa učia, nezavadzaj.

Prestaň fajčiť, prestaň piť, budeš sprostý, ale fit!!!

Podstata podstaty je v podstate nepodstatná.

Nauč sa povedať nie, inak skončíš na protidrogovom.

Život je fantastická opica. Človek potrebuje celú večnosť, aby sa z nej vyspal.

Staré severské príslovie: "KEĎ JE RYBA DOBRÁ, TAK JE RYBA DOBRÁ!"

Seba samého premôcť je najkrajšie víťazstvo človeka.

So schizofréniou nikdy nie si sám.

Každý má v sebe určitú dávku heroínu.
Kurt Cobain.

So srdcom sú vždy ťažkosti. Keď sme mladí, strácame kvôli nemu rozum. Keď sme v strednom veku, strácame kvôli nemu čas. Keď sme starí, strácame kvôli nemu dôstojnosť, spolu s rozumom, časom a peňaženkou.

Tak toto je nad nadľudské sily. Superman.

Ten, čo nič nerobí, nič nepokazí. A preto si zaslúži odmenu.chanel - obrazky

19. února 2009 v 12:30 | ivinka73 |  Chanel